Гости от Висшето училище по икономика и мениджмънт, Братислава

На 23 март ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и замесник-ректорите проф. д-р Красимир Кръстанов и проф. д-р Николай Георгиев проведоха среща с преподаватели от Висшето училище по икономика и мениджмънт в Братислава, Словакия, с което Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ има дългогодишно ползотворно партньорство. Доц. д-р Станислав Филип – заместник-ректор на Висшето училище по икономика и мениджмънт, и д-р Любица Филипова – преподавател, осъществяват мобилност по секторна програма „Еразъм“ във ВТУ и използваха повода да обсъдят с ректорското ръководство развитието на текущите съвместни проекти на двете висши училище, както и да коментират възможности за бъдещи партньорски начинания.