ВТУ обявява ученически конкурс за разработка на курсов проект

С цел да поощрим повече млади хора да изберат да се обучават в нашия университет и да им покажем колко интересно и перспективно може да е техническото образование с насоченост към транспортния сектор, ВТУ „Тодор Каблешков“ обявява ученически конкурс за разработка на курсов проект в някоя от следните области:

· Транспортна техника

· Енергетика

· Машинно инженерство

· Електротехника, електроника и автоматика

· Комуникационна и компютърна техника

· Архитектура, строителство и геодезия

· Икономика

· Информатика и компютърни науки

Конкурсът е отворен за участие за ученици, завършващи професионални гимназии и средни училища през учебната 2023/2024г.

Най- добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти в желана от тях специалност във ВТУ без да участват в класиране с останалите кандидати.

Разработките следва да се изпратят в електронен формат на е-мейл: vtu@vtu.bg в срок до 08.05.2024г.
Формуляр за участие
Условия за участие

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17.05.2024 г.

Официалното награждаване на победителите и представяне на 6-те най-добри курсови проекта от конкурса ще се проведе на 22.05.2024г.

За участниците ще има грамоти и предметни награди.