Връчване на дипломи за ОНС „Доктор“

На проведените на 18 октомври първи за новата академична година факултетни съвети на факултети „Транспортен мениджмънт“ и „Техника и строителни технологии в транспорта“ бяха връчени 4 дипломи за присъждане на ОНС „Доктор“.

На факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт“ заместник-ректорът по НИМД проф. д-р Красимир Кръстанов връчи дипломите на Силвия Асенова и на Ирена Петрова  – и двете доктор по транспортни системи и транспортни технологии.

Дисертационният труд на д-р Асенова е на тема „Усъвършенстване на организацията на превозния процес при за фирма за обществен транспорт“ с научен ръководител проф. д-р Мирена Тодорова.

Темата на дисертационния труд на д-р Петрова е „Модели за етапно развитие на транспортната инфраструктура“ с научен ръководител проф. д-р Димитър Димитров.

На факултетния съвет на „Техника и строителни технологии в транспорта“ проф. д-р Кръстанов връчи дипломите на Венелин Павлов – доктор по локомотиви, вагони и трамваи, и на Георги Тонков – доктор по автомобилна техника.

Д-р Венелин Павлов успешно защити дисертационен труд на тема „Изследване на пътната безопасност на пътнически вагон“ с научни ръководители доц. д-р Веселин Стоянов и ст. н. с. II ст. д-р Цвятко Станев.

Темата на дисертацията на д-р Георги Тонков е „Изследване на енергийната ефективност на хибриден автомобил в градски условия“ с научни ръководители доц. д-р Пенчо Петков и доц. д-р Славчо Божков.