Връчване на диплома за ОНС „Доктор“

На 27.04.2023г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков“, на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на д-р инж. Владислав Бойновски. Той получи дипломата си от заместник ректора по учебна дейност – проф. д-р Николай Георгиев, в присъствието на декана на факултета проф. Георги Павлов и членовете на факултетния съвет, като аудиторията беше запозната с творческия път на д-р инж. Владислав Бойновски.