Връчване на диплома за ОНС „Доктор“

На 28.05.2024г., на факултетен съвет на факултет “Транспортен мениджмънт”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на д-р Снежана Карипова. Тя получи дипломата си от заместник ректора по научната дейност – проф. д-р Красимир Кръстанов в присъствието на ректора проф. Даниела Тодорова, декана на факултета доц. Юлия Варадинова и членовете на факултетния съвет. Неин научен ръководител е проф. д-р инж. Даниела Тодорова.

Честито!