Връчване на диплома за ОНС „Доктор“

На 28.03.2024г., на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на ас. д-р инж. Петко Костадинов от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“. Той получи дипломата си от заместник ректора по научната дейност – проф. д-р Красимир Кръстанов в присъствието на ректора проф. Даниела Тодорова, декана на факултета проф. Георги Павлов и членовете на факултетния съвет, както и научния ръководител проф. д-р инж. Васил Димитров.

Честито!