Връчване на диплома „Доктор на науките“ на проф. Десислава Йосифова

На 7 февруари 2024 г., на заседание на Академичния съвет на ВТУ „Тодор каблешков“, своята диплома за научна степен „Доктор на науките“ получи проф. дн Десислава Йосифова от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“. Зам.ректорът проф. Красимир Кръстанов прочете справка за творческия път на проф. Йосифова, след което ректорът проф. д-р Даниела Тодорова й връчи дипломата с думите, че е горда, че такъв достоен преподавател и високоерудиран учен е част от академичния състав на нашия университет.

Честито на професор Йосифова с пожелания за нови и все по-високи научни и академични върхове!