Висока оценка от МОН

На 8 февруари 2024г. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ получи резултата от оценката на третата година от изпълнението на политиката за развитие на ВТУ, утвърдена от министъра на образованието и науката. И тази година Министерство на образованието и науката ни постави отлична оценка 3,90 при максимална стойност 4. Този резултат за поредна година доказва, че трудът на цялата академична общност, неуморните усилия на ръководство, преподаватели и служители да вършат работата си по най-добрия начин и да подготвят специалисти за транспортния сектор с безкомпромисни професионални качества, дават своите плодове, които получават отличната оценка както на студентите и работодателите, така и на ресорното министерство.

Академичното ръководство изказва своята благодарност на всички, които с професионализма, експертизата и постоянството си допринасят за развитието, просперитета и авторитета на транспортната алма-матер на България.