Валидиране на юбилейна пощенска марка на ВТУ

На 12 декември 2022 г. в Заседателната зала на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе тържествена церемония по валидиране на пощенска марка, посветена на 100-годишния юбилей на университета ни. В присъствието на много гости, колеги и представители на наши партньори от бизнеса, както и любители-филателисти, бе представен стилният дизайн на марката, изработена от г-н Людмил Веселинов. Приветствени слова и поздравления поднесоха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова, заместник-министърът на транспорта и съобщенията г-н Красимир Папукчийски и г-н Богдан Теофанидис – главен изпълнителен директор на Български пощи. Събитието бе уважено и от г-н Иво Янакиев – изпълнителен директор на „ТСВ“ ЕАД, г-н Иван Омайски – председател на Клуба на ОСЗР на ВМТ и ВТУ „Тодор Каблешков“, г-жа Милка Роева – ръководител отдел „Управление на човешките ресурси“, ДП „НКЖИ“.

Това емоционално тържесто бе незабравим и достоен финал на юбилейните мероприятия по случай вековния юбилей на транспортната Алма Матер на България.