Безплатен курс за работа със софтуер за дистанционни изследвания

Катедра „Електротехника и физика“ предлага на студентите възможност за безплатно участие в образователен курс, който се провежда в рамките на проект “Разкриване на възможностите, предлагани от SAR данни в различни приложни области – обучение на ново поколение професионалисти”.

Обучението ще се проведе в два основни модула – лекционен и практически.

Лекционен модул:

  • теоретични основи за обработка на данни от радари със синтезирана апертура – РСА (synthetic aperture radar – SAR);
  • възможности за свободно изтегляне на SAR данни и безплатен софтуер SNAP.

.

Практически занимания :

  • основни сведения за обекта на изследване;
  • методи за обработка.

.

За участие в обучението е необходимо да изпратите заявка до гл. ас. д-р Валентина Христова, vhristova@vtu.bg, 0876369709.

Важно! Необходимо е да носите собствен лаптоп.