1. International Logistics Symposıum Одрин

Republic of Türkiye, Edirne, Trakya University

УНИВЕРСИТЕТ ТРАКИЯ - ОДРИН СЪВМЕСТНО С ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ОРГАНИЗИРАТ   1-ви МЕЖДУНАРОДЕН ЛОГИСТИЧЕН СИМПОЗИУМ  който ще се  проведе на 20-21 март 2023 г. в гр. Одрин, Турция ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: ЛОГИСТИКА РАБОТНИ ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ, ТУРСКИ, АНГЛИЙСКИ THE REGISTRATION FORM AND ACCOMODATION / ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  С  ДОКЛАД И НАСТАНЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ Всички […]