Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВТУ

януари 12, 2023 @ 2:00 pm

О Б Я В А

 

       На основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ „Тодор Каблешков” /ПУД/, във връзка с искане на ректора

СВИКВАМ,

заседание на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков”, което да се проведе на 12.01.2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала „Тодор Каблешков“, корпус 5 при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на:
    • Обсъждане и приемане на годишния доклад на ректора за академичната 2021/2022 година.
    • Обсъждане и приемане на отчет за втората година на изпълнение на задълженията по договор за управление № ДО1 – 22/25.01.2021 г. на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” и изпълнение на политиката за развитие на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”.
  2. Обсъждане и приемане на годишния отчет на Контролния съвет.
  3. Обсъждане и приемане на становище на Съвета на настоятелите по годишния   доклад на ректора за академичната 2021/2022 година.
  4. Избор на изборна комисия – брой, структура и състав.
  5.   Провеждане на избор за попълване на състава на Контролния съвет – от  квотата на студенти и докторанти.

Присъствието е задължително!

 

Details

Date:
януари 12, 2023
Time:
2:00 pm