Ръководител Финансов отдел

Росица Йорданова

Ръководител ФО, Главен счетоводител