Председател на Студентския съвет

Дилмана Шопова

Студентка специалност „Икономика на транспорта“, 4-и курс.