Dean of the Faculty of Transport Management and Functional Dean

Assoc. prof. eng. Julia E. Varadinova, PhD

BIOGRAFHY

Преподавател в катедра “Технология и управление на транспорта” към факултет Транспортен мениджмънт. Преподавател по дисциплините: „Международен транспорт”, „Търговска експлоатация на транспорта”, „Маркетинг”, „Мениджмънт и маркетинг на транспорта”, „Стратегически мениджмънт и маркетинг”, „Транспортен мениджмънт”, „Управление на проекти“. Научни интереси: международен транспорт, търговска експлоатация на транспорта, транспортен мениджмънт, маркетинг на транспорта, управление на проекти, качество на образователната услуга.

Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на 21 национални и европейски проекти. Ключов експерт и консултант по проекти и програми.

Автор и съавтор на над 60 публикации у нас и в чужбина. Автор и съавтор на четири учебници и учебни помагала. Ръководител на над 60 успешно защитили дипломанта и рецензент на над 80 дипломни работи.

Професионално развитие:

 • от 2006 г. Преподавател в катедра „Технология и управление на транспорта”
 • Допълнителни специализации:
 • 2017 г. – Курс- Практическо обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление: БДС EN ISO 19011:2011 -Указания за одит на системи за управление и БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Придобита квалификация – Одитор
 • 2016 г.: Курс – Практическо обучение „Майстор в мрежовия маркетинг”.
 • 2014 г. – Курс „Използване на специализирана научна апаратура и оборудване за оценка на динамиката на железопътни возила, управление и безопасност на движението”.
 • 2014 г . Курс – “Обучител за разработване на електронни курсове в платформата Moodle”
 • 2013 г. Курс „Оценител на компетенции” на работна сила по браншове и региони.
 • 2013 г. Курс „Мотивация за професионално реализиране като оценител на компетенции”
 • 2011 г. Курс Интегрирана компютърна система за фирмено управление EasyCheck
 • Членство в научни организации:
 • European association for security (Европейска Асоциация за Сигурност)
 • Действителен член (академик) на „International Academy of Life Protection” от 2015 г.
 • Член на „Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията”.
 • Учредител и член на Общото събрание от 2016 г. на ”Изследователски проекти 2020”- бизнес организация с идеална цел в областта на техниката, икономиката и технологиите.

Education and academic career::

 • Магистър
 • Доктор 
 • Доцент