Dean of the Faculty of Telecommunication and Electrical Equipment in Transport

Prof. Georgi Pavlov, PhD

BIOGRAFHY

Courses taught: Electrical Machines and Devices, Electrical Machines, Electrical Devices, Electrical Part of Electric Power Stations, AC Traction Electric Drives, Design of Power Supply and Electric Equipment in Transport, High-Speed Transport.

Professional career:

  • Sept. 2009 – present: Dean of the Faculty of Telecommunication and Electrical Equipment in Transport at the Todor Kableshkov University of Transport;
  • 2008 – Sept 2009: Director of the Transport College at the Todor Kableshkov University of Transport;
  • 2000- 2008: Head of the Department of Power Engineering and Electrical Equipment in Transport at the Todor Kableshkov Higher School of Transport;
  • 1987 – 2000: Assist. Prof. at the Todor Kableshkov Higher School of Transport;
  • 1983 – 1986: PhD student at the Technical University of Sofia;
  • 1980 – 1983: Engineer at the Institute of Electrical Engineering, Sofia.

Education and academic career:

  • 1987 – Eng.

Електроинженер: ВМЕИ (сега Технически университет – София), Специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане (електрически транспорт)”;

  • 2001 – PhD

Доктор по научната специалност 02.01.50 „Локомотиви, вагони и трамваи”. Дисертационен труд на тема: „Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване”, ВАК;

  • 2007 -Assoc.Prof.

Научно звание „Доцент” по научна специалност 02.04.15. „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ВАК;

  • 2013 – Prof.

Академична длъжност „Професор” по „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ВТУ „Тодор Каблешков”.