ВТУ “Т. Каблешков” и Covid-19

Заповед на ректора Р-165 от 21.03.2022 г. за организация на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки (..прочети ТУК… pdf)


Заповед на ректора Р-835 от 01.12.2021 г.за организация на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки (…прочети тук… pdf)


Заповед на ректора Р-834 от 01.12.2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и свързаните с нея противоепидемични мерки (…прочети тук… pdf)


Заповед на ректора Р-748 от 26.10.2021 г. за организация на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки (…прочети тук… pdf)


Заповед на ректора Р-720 от 18.10.2021 г. за организация на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки (…прочети тук… pdf)


Заповед на ректора Р-523 от 03.09.2021 г. за организация на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки (…прочети тук … pdf)


Заповед на ректора Р-520 от 03.09.2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и свързаните с нея противоепидемични мерки (…прочети тук …pdf)


Заповед на ректора Р-432 от 30.07.2021 г. относно удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и свързаните с нея противоепидемични мерки (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-250 от 29.04.2021 г., относно удължаване на срока на действие на Заповед Р-196/09.04.2021г. във връзка с организация на учебния процес (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-196 от 09.04.2021 г., относно организацията на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки. (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-186 от 01.04.2021 г., относно организацията на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки. (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-145 от 19.03.2021 г., относно допълнение и изменение на Заповед Р-56/ 01.02.2021г. (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-56 от 01.02.2021 г. относно организацията на учебния процес и другите дейности във връзка с временните противоепидемични мерки. (…прочети тук…pdf)Заповед на ректора Р-55 от 01.02.2021 г. относно удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и свързаните с нея противоепидемични мерки. (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-907 от 21.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед Р-868 от 30.11.2020г. ( …прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-868 от 30.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, свързани с организацията на учебния процес и другите дейности. ( …прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-867 от 30.11.2020 г. за удължаване срока извънредната епидемична обстановка и свързаните с нея противоепидемични мерки (…прочети тук…pdf)


Заповед на ректора Р-813 от 22.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на ВТУ “Т.Каблешков”, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. (прочети тук…..pdf)


Заповед на ректора Р-825 от 28.10.2020 г. за допълнение на Заповед Р-813/22.10.20. за въвеждане на противоепидемични мерки.(…прочети тук…).


Заповед на ректора Р-850 от 11.11.2020 г. за удължаване на срока на действие на Заповед Р-825 от 28.10.2020 г. ( прочети ТУК…pdf)


Заповед на ректора за удължаване срока на въведената епидемична обстановка и свързаната с това организация на учебния процес – 01.10.2020 г.(… прочети тук…)


Заповед на ректора Р-540 от 01.09.2020 г. за удължаване срока на въведената епидемична обстановка и свързаната с това организация на учебния процес. (..прочети тук…pdf)


Снимки