Заповед на ректора във връзка удължаване на обявеното извънредно положение

На основание на чл.14, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ “Тодор Каблешков” във връзка с решението  на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредното положение (обн. ДВ, бр.33 от 07.04.2020г.) нареждам:

  1. Удължавам срока на действието на заповеди № Р-159/09.03.2020г ., № Р-182/13.03.2020г и № Р-191/26.03.2020г. до 13 май 2020г.
  2. Планираните учебни занятия със студентите в задочна форма на обучение с начална дата 21.04.2020г. ще се провеждат дистанционно до изтичане на срока на извънредното положение.

…. Прочетете пълния текст на заповедта ТУК>>>

Снимки