МЛАДЕЖКИ НАУЧЕН ФОРУМ „АЗ ЗНАМ И МОГА ‘2019!”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 16 май 2019 г. във Висшето транспортно училище “Т. Каблешков” се проведе МЛАДЕЖКИ НАУЧЕН ФОРУМ „АЗ ЗНАМ И МОГА ‘2019!”, организиран от Центъра за бизнес планиране и управление на проекти и Студентски съвет. Модератор бе проф. дн Антоанета Кирова. В събитието се включиха повече от 30 студенти и дипломанти, които представиха своите научни разработки в различни сфери на икономиката и инженерната наука.

Креативните и иновативни идеи на младите ни колеги, както и оживените дискусии по време на форума, доказаха, че ВТУ подготвя вискообразовани и мотивирани специалисти за нуждите на родната транспортна индустрия, които достойно защитават името на нашето училище като една от най-авторитетните образователни институции в страната.

Снимки