МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “АЗ ЗНАМ И МОГА” 

На 12 май 2022 г. във Висшето транспортно училище “Т. Каблешков” се проведе МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АЗ ЗНАМ И МОГА”, организирана от Центъра за бизнес планиране и управление на проекти и Студентски съвет. В събитието се включиха повече от 35 студенти, дипломанти и докторанти, които представиха своите научни разработки в различни сфери на икономиката и инженерната наука. Участниците бяха от ВТУ “Тодор Каблешков”, УНСС, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” и Висшето училище по застраховане и финанси.

Конференцията бе открита от ректора проф. д-р Даниела Тодорова и зам.ректора по НИМД проф. д-р Красимир Кръстанов, а в залата присъстваха деканите на трите факултета, студенти, докторанти и преподаватели.

Креативните и иновативни идеи на младите ни колеги, както и оживените дискусии по време на форума, доказаха, че ВТУ подготвя високообразовани и мотивирани специалисти за нуждите на родната транспортна индустрия, които достойно защитават името на нашето училище като една от най-авторитетните образователни институции в страната.