XXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2021“

На 7-9 октомври 2021г. в университета се проведе XXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2021“, организирана от ВТУ “Тодор Каблешков”. На официалното откриване присъстваха гости от партньорски университети и организации в страната и чужбина. Поздравителни слова изказаха проф. Стоян Братоев – изпълнителен директор на “Метрополитен” ЕАД, проф. Христо Христов – председател на Съвета на настоятелите на ВТУ, г-н Младен Велков – президент на Президентски клуб България, проф. Христина Николова – ръководител на катедра “Икономика на транспорта и енергетиката” в УНСС и др.

По време на тържеството бяха подписани договори за сътрудничество с фирмите Шиндлер България ЕООД и Хайкад Инфотех, които вече имат взаимодействие с университета ни, изразено в изграждането на модерни учебни лаборатории, оборудвани с високотехнологични продукти на компаниите.

След официалното откриване пленарни доклади изнесоха проф. Стоян Братоев, г-н Борислав Аврамов – и.д. Главен ревизор по безопасността на транспорта в НКЖИ, г-н Матео Коко от Dassault Systems. За дейността на своите компании разказаха и представители на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД и Фьосталпине  Рейлуей Системс България ООД.

На авторитетния научен форум участваха над 150 изтъкнати учени и изследователи от 7 държави, сред които учени от Русия, Хърватска, Словения, Северна Македония, Сърбия и Турция. Те представиха пред колегите си своите творчески постижения и обмениха ценен професионален опит.

Доклади бяха представени в 13 научни направления, като някои от участниците се включиха във виртуална среда. Всички материали от конференцията са публикувани в научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, което е със 18-годишна история и е реферирано и индексирано в пет световноизвестни бази данни с научна информация.

Снимки