XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 3-5 октомври 2019г. в к.к. Боровец се проведе XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСПОРТ 2019“, организирана от ВТУ “Тодор Каблешков”. На официалното откриване присъстваха много гости от партньорски университети и организации в страната и чужбина. Поздравителни слова изказаха проф. Зденек Дворак от Жилинския университет в Словакия, Миле Савкович – декан в Университета в Кралево, Сърбия, Миланка Богавац от Университет „Никола Тесла“ в Белград, Сърбия, проф. Евгений Сафонов от филиала на РГТУ в Домодедово, Русия, доц. Мария Тодорова от университета в Битоля, Северна Македония и др.

След официалното откриване пленарни доклади изнесоха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. Дворак Сденек от Жилинския университет в Словакия, проф. Евгений Сафонов от филиала на РГТУ в Домодедово, Русия,
проф. Зоран Чекеревац от Университет „Никола Тесла“ в Белград, Сърбия и инж. Богдан Милчев, председател на Института по пътна безопасност.

На авторитетния научен форум присъстваха над 130 изтъкнати учени и изследователи от 7 държави, сред които гости от Русия, Хърватска, Словения, Северна Македония, Сърбия и Турция. Те представиха пред колегите си своите творчески постижения и обмениха ценен професионален опит. Доклади бяха представени в 13 научни направления, като участниците бяха разпределени в 6 различни секции. Всички материали от конференцията са публикувани в научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, което е със 16-годишна история и е реферирано и индексирано в пет световноизвестни бази данни с научна информация.

Снимки