Работна среща на академичното ръководство с Отделението за инженерни науки на БАН

  • image
  • image

На 27.05.2019г. Академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков” проведе работна среща с представители на Отделението за инженерни науки на БАН. Бяха представени приоритетите за развитие на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” от проф. Д. Тодорова, проф. Н. Георгиев и проф. П. Колев, като допълнително деканите проф. Т. Размов, проф. К. Кръстанов, проф. Г. Павлов подробно запознаха присъстващите с постиженията и възможностите на съответните факултети. На срещата бе потвърдено желанието да се извършват координирани дейности от взаимен интерес в областите на научните изследвания, иновациите и учебната работа. Предстои подписване на договор за съвместна дейност между висшето училище и Отделението за инженерни науки на БАН.

Снимки