Работна среща с фирма „Ивком Комерс“

  • image
  • image

На 14 февруари 2019г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Т.Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с инж. Иван Ганчев, управител на „Ивком Комерс“, компания за търговия и строителство на газови, отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни, водоснабдителни, спринклерни, електрически и топлоенергийни системи. На срещата присъства и проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“.

       На работната среща бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции чрез реализирането на бъдещи общи проекти в посока професионалното обучение и развитие на випускниците. Компанията ще инвестира в образователната и научно-изследователската инфраструктура на ВТУ чрез изграждането на специализирана лаборатория за изпитване и експлоатация на газови съоръжения и инсталации.

Снимки