Работна среща с гости от Турция

  • image

На 2 май 2019г. във ВТУ “Тодор Каблешков” бе проведена среща с гости от Университет Онсекиз Март в Канаккале, Турция. Г-н Угюр Серце, координатор в центъра за международни проекти към турския университет, обсъди с представителите на нашето училище възможностите за партньорство между двете образователни институции чрез включването ни с общи проекти в програмата за българо-турско научно-изследователско сътрудничество, подписана на държавно ниво между академиите на науките на двете страни.

От страна на ВТУ на срещата присъстваха деканът на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов и ст.преп. Весела Дякова от катедра “Хуманитарни науки и чужди езици”.