Работна среща с „Балкан Стийл Инженеринг“

  • image
  • image

На 14. 02. 2019 г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж. -икон. Даниела Тодорова с г-жа Теодора Минева, експерт „Човешки ресурси“ в  „Балкан Стийл Инженеринг“ ООД. Основна дейност на компанията е търговия със стомана и стоманени изделия, определени процеси на студена обработка на метали, производство на метални профили за сухо строителство и изолационни панели. На срещата присъстваха още деканът на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, както и доц. д-р инж. Елисавета Ташева от катедра ”Машинни елементи, материалознание и химия”.

На срещата бяха  обсъдени възможностите за целево обучение на специалисти в магистърските програми на ВТУ по „Заваряване и контрол на качеството на заварени изделия“ и „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“. От компанията изказаха задоволство, че предлаганите учебни програми са в пълно съответствие с международните изисквания за обучение на специалисти в тези професионални области.

Договорено бе и предстоящо посещение на студенти от училището в базата на „Балкан Стийл Инженеринг“, с цел запознаване нагледно с производствения процес, използваните системи за вътрешнозаводски транспорт и експлоатацията на специализирана техника.

Снимки