СЕМИНАР „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА с MAPS API. – 23.10.2019г.

  • image
  • image
  • image
  • image


На 23.10.2019 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе студентски научен семинар на тема „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА с MAPS API. Приложение на географски и трафик данни от TomTom в реално време.“, организиран от катедра „Технология, организация и управление на транспорта“ , факултет „ТМ“ и фирма „ТомТом”. Събитието беше открито от зам.ръководител-катедра доц.Мирена Тодорова, а въвеждаща информация за фирмата и продуктите на фирма „ТомТом” бяха представени от проф. Димитър Димитров.

Представителят на фирмата Боян Тепавичаров запознава студентите с особеностите и възможностите за използването и приложението на географски и трафик данни от TomTom в реално време, разясни какво е API и използването на технологията за показване на географски данни, какво представляват  и как се използват API. Бяха показани няколко примера на вече имплементирани в тестова среда API.

На студентския семинар присъстваха студенти от специалностите “ИМ” и  „ТУТ”, както и много преподаватели от катедра „ТОУТ”. Студентите проявиха голям интерес към представената информация и зададаха въпроси за използването й в конкретни случаи.

Снимки