Среща ИКЕМ

Днес, 16.02.2017 г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и декана на факултет КЕТ, проф. д-р Иван Миленов  с ръководството на Индустриален клъстер електромобили (ИКЕМ), представено от г-н Илия Левков – председател на УС и г-н Иван Костов – главен секретар. На срещата бе обсъдена възможността за съвместна дейност на двете организации в областта на подготовката на кадри за бъдещото развитие на електромобилността в Република България. На срещата бе отчетен големият опит на транспортното училище и възможността във ВТУ да бъдат подготвяни преподаватели за професионалните центрове и професионалните гимназии, които ще развиват дейност в областта на електромобилността.

This post is also available in: en English ( Английски)