Работна среща с Висше строително училище „Любен Каравелов”

  • image

На 2 юни 2021г. се състоя работна среща на академичното ръководство на ВТУ “Тодор Каблешков” с колегите им от Висшето строително училище „Любен Каравелов”, водени от ректора доц. д-р инж. Анита Хандрулева.

На срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството в обучителната дейност и съвместното участие в научно-изследователски проекти.