Работна среща с колеги от Тракийския университет в Одрин, Турция

  • image
  • image
  • image

На 23 януари 2020г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя среща с д-р инж. Селчук Дуранлар от Тракийския университет в Одрин, Турция.

На срещата бяха обсъдени въпроси около предстоящия 1-ви международен симпозиум “Логистика”, който ще се проведе в гр.Одрин на 24-25 март 2020г. Съогранизатори на научния форум са Тракийският университет в Одрин и ВТУ “Тодор Каблешков”. Тази инициатива е част от договорените партньорски взаимоотношения, включени в подписания през ноември 2018г. Меморандум за сътрудничество между двете институции.

Снимки