Работа в Англия

Фирма Grupo SaMarCo, заедно с партньорски монтажни фирми от английския пазар, постигна споразумение с ВТУ “Тодор Каблешков” да организира интензивни квалификационни курсове по ТЯГОВИ КОНТАКТНИ МРЕЖИ и ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ по Правилника за Работа в Английските Държавни Железници {PTS).

Двата курса (теория и практика), по 40 часа всеки един, се провеждат от хабилитирани преподаватели (професори и доценти) на територията на ВТУ в София, в рамките на 4-ри последователни уикенда (събота и неделя), от 9 до 14 ч. и от 15 до 20 ч. Успешно дипломиралите се могат да се явят на интервю в София с английски фирми, които набират монтажници с английски език (ниво Bl) за високоплатена работа – начална ставка от 10/12 лири на час+ 10 лири/ден храна+ платени транспортни, квартирни и сертификационни разходи във Великобритания, с минимум едногодишен договор по английското законодателство.

Записването за всеки от курсовете е по реда на подаване на документите, групите са по 10 – 12 души. Само за лица с техническо средно или висше образование. Курсът е спонсориран от SaMarCo и е безплатен за заминаващите на работа в Англия.

Може да посетите страницата ни на http://www.samarco.bg
Както и страницата ни във ВТУ ”Тодор Каблешков”
Кандидатите да изпратят подробна автобиография на имейл: info@samarco.es

Снимки