ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТУРСКИ СТУДЕНТИ

По покана на Ректорът на транспортния университет проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова на 20.07.2017г. на работно посещение във ВТУ „Тодор Каблешков“ бяха представители на Universium BG LTD. Ръководството на университета запозна гостите с възможностите, които предлага ВТУ за обучение на турски студенти в различните бакалавърски, магистърски и докторски програми. ВТУ „Тодор Каблешков” е един от предпочитаните български университети  за подготовка на инженери и икономисти за транспортния бизнес. Условията, които предлага университетския комплекс впечатли гостите. Двете страни се споразумяха за конкретни обучения, чиято реализация се очаква да започне още през следващата академична година.

Снимки