Връчване на диплома за образователна и научна степен “доктор”

На 05 юли 2022 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков“, на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, чието заседание откри декана – проф. д-р инж. Георги Павлов, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на ас. д-р инж. Христина Спиридонова. Тя получи дипломата си от заместник ректора по НИМД – проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, в присъствието на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ – проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и факултетния съвет, като аудиторията беше запозната с творческия път на ас. д-р инж. Спиридонова. 

Снимки