ВТУ “Т. Каблешков” -домакин на работна среща по международен проект

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В периода 27.03.2019 – 29.03.2019 г. ВТУ „Т. Каблешков” бе домакин на работна среща по международен проект “Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning RE-BUILT”, финансиран от програма ERASMUS+  KA2 – Higher education strategic partnerships. В мероприятието взеха участие  представители на водещия партньор по проекта “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași – Romania и на партньорите от University of Natural Resources and Life Sciences – Vienna (Austria), University of Orléans (France), University of Seville (Spain),  University of Cassino and Southern Lazio (Italy), University of Maribor (Slovenia), Brno University of Technology (Czech Republic), както и екипа на ВТУ „Т. Каблешков” по проекта: проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, проф. д-р инж. Николай Георгиев, доц. д-р инж. Чавдар Колев и доц. д-р Емилия Вайсилова.

На срещата бяха отчетени изпълнените задачи по работните пакети до момента и бяха определени бъдещите задачи на всеки от партньорите.

Снимки