Наш студент в контролния съвет на НПСС

На 10.02.2018 г. в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив се проведе Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети. Представителят на ВТУ „Тодор Каблешков“ Благовест Николов бе избран в състава на Контролния съвет, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата на организацията. На мероприятието бе избран и нов председател на НПСС за мандат 2018 – 2020 г. – Яна Вангелова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя.