III НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘22“

VTU-Konferenzia TM 2022 7

6-7 юли 2022 г. във Висшето транспортно училище„Tодор Каблешков“ се проведе научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи‘22“, организирана от факултет „Транспортен мениджмънт“ при ВТУ „Тодор Каблешков“, в която тази година се включиха повече от 60 участника. Събитието е част от празничната програма, посветена на 100-годишния юбилей на нашия университет.

 На официалното откриване присъстваха гости от партньорски университети и организации, както и представители на бизнеса. Спонсор на проявата бе Ciela Norma AD.

 Конференцията бе открита от декана на факултет „Транспортен мениджмънт“ доц. д-р Юлия Варадинова, след което приветствия към участниците поднесоха инж. Борислав Аврамов, от името на ДП „НКЖИ“ и проф. Христина Николова от УНСС .

След официалното откриване пленарни доклади изнесоха инж. Борислав Аврамов, Директор “Сигнализация и телекомуникации” в НКЖИ, доц. д-р Васко Василев, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Ивета Тодорова от „България Еър“ и г-н Атанас Папазов, директор в World Transport Overseas.

В рамките на конференцията бяха представени 60 доклада от четири научни направления, разделени в четири пленарни секции. Всички доклади са публикувани в научното списание „Механика Транспорт Комуникации”, реферирано и индексирано в шест световни бази данни с научна информация.

При закриване на конференцията проф. Даниела Тодорова благодари за отличната организация на декана на факултет “ТМ” доц. д-р Юлия Варадинова и на доц. д-р Нина Гергова, зам. декан и председател на организационния комитет, както и на членовете на комитета.

Снимки