Участие на представители на ВТУ в конференция “Trans & MOTOAUTO 2019”

  • image
  • image
  • image


В периода 17-20 юни 2019г. в гр. Варна, под егидата на Федерацията на научно-техническите съюзи и Висшето Транспортно Училище, се проведе XXVII Международна научна конференция “Trans & MOTOAUTO 2019”. Като утвърден научен форум през годините, конференцията дава възможност за представяне на иновации както в сферите на управлението на транспорта, логистиката, безопасността, образованието и обучението, така и областта на транспортните технологии.
ВТУ „Тодор Каблешков“ бе представено от проф. д.н. Николай Тончев и проф. д.н. Антоанета Кирова, която бе и модератор на пленарното заседание. Доц. д-р Слави Божков представи доклад на тема „Подход за изчисляване на електромагнитните параметри на автомобилните бензинови инжектори“.
Представени бяха 40 научни доклада от учени от Азърбейджан, България, Грузия, Латвия, Полша, Русия, Сърбия, Украйна, Чехия и др. Същевременно, форумът е място за традиционни срещи на представители на образованието в сферата на транспорта, дискутиране на инженерни проблеми, свързани с материалознанието и др. По време на пленарното и секционните заседания бяха проведени интересни и плодотворни научни дискусии.


Снимки