Връчване на дипломи за образовaтелната и научна степен „ДОКТОР”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 20 септември 2017 г. в Конферентната зала на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, на заседание на Факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, официално бяха връчени дипломи за образователната и научна степен „доктор” на петима докторанти: маг. Нина Гергова, маг. инж. Любомир Клямбарски, ас. инж.-икон. Гергана Кирилова, ас. инж.-икон. Орлин Колев и ас. инж. Галина Петкова. Те получиха своите дипломи лично от заместник ректора по научноизследователската и международна дейност ДХК проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, в присъствието на ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, заместник ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев и членовете на съвета.
Доц. д-р Емилия Вайсилова запозна присъстващите с техния професионален и творчески път.

Снимки