ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image

На 8 май 2018г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на Владимир Златанов Жеков от катедра “Транспортно строителство и съоръжения”.

Той получи дипломата си лично от зам.-ректора по научноизследователска и международна дейност проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а доц. д-р Емилия Вайсилова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки