ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • image
  • image

На 2 юни 2018г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на Борислав Бояджиев от катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”.

Той получи дипломата си лично от декана на факултета проф. д-р инж. Георги Павлов, а доц. д-р Емилия Димитрова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки