Връчване на диплома за ОНС „доктор“

  • image
  • image
  • image
  • image

На 6 март 2018г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Транспортен мениджмънт”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на ас. инж. Теодор Кирчев от катедра „ТОУТ“.

Той получи дипломата си лично от зам.ректора по научноизследователската и международна дейност проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а доц. д-р Емилия Вайсилова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки