Високо признание за наши учени

Министерският съвет на Република България одобри Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. на заседание, проведено на 21.06.2017 г. Стратегията е разработена с участието на преподаватели от ВТУ “Тодор Каблешков” с ръководител проект проф. д-р Емил Железов (Ръководител катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”:

  1. Ключов експерт “Административно-организационни дейности в транспортния сектор” и представител на изпълнителя Обединение „ИНФРАКЕЪР-ПИ ТИ ВИ” ДЗЗД – доц. д-р инж. Нели Стойчева;
  2. Ключов експерт “Транспортно планиране” – проф. д-р инж. Тодор Размов (Зам.-декан на факултет “Транспортен мениджмънт);
  3. Експерт транспортно планиране и анализи – доц. д-р инж. Юлия Варадинова (Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”);
  4. Експерт транспортно планиране и анализ – ас. инж.-икон. Гергана Кирилова (Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”);
  5. Експерт база данни- инж.-икон. Калина Балева (Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”.

Повече информация можете да получите на посочения линк:

https://www.mtitc.government.bg/bg/transport/politiki/nacionalni-politiki/integrirana-transportna-strategiya-v-perioda-do-2030-g