Представители на ВТУ на посещение в Петербургския държавен университет по железопътен транспорт

  • image
  • image

През месец юни представители на ВТУ «Т. Каблешков» посетиха Петербургския държавен университет по железопътен транспорт ПГУПС  на името на Император Александър I (Бивш ЛИИЖТ). Проф. дтн Христо Христов, Dоctor honoris kausa на този университет и председател на Съвета на настоятелите на ВТУ «Т. Каблешков» и проф. д-р Мария Христова, зам. декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“ се срещнаха с ректора на университета Александър Панычев, с когото проведоха приятелски разговор за миналото и бъдещето на академичното сътрудничество между двете висши училища. По поръчение на проф. д-р Даниела Тодорова, ректор на ВТУ «Т. Каблешков», проф. Мария Христова покани ректора на ПГУПС на посещение в България, при което да бъдат възстановени съществувалите с години ползотворни взаимоотношения. Ректорът на ПГУПС, на свой ред, покани ръководството на ВТУ «Т. Каблешков» на честването на 210-та годишнина от създаването на първия транспортен университет в Източна Европа, където са работили световни учени като Д.И. Менделеев, М.В. Остроградский и др. световни знаменитости.

На срещата с ректора Панычев присъстваха и академик Валерий Сапожников, заедно с проф. дтн Александър Никитин, ръководител на катедрата по „Автоматика, телемеханика и комуникации на жп транспорта“ на ПГУПС. По време на посещението на представителите на ВТУ бяха възобновени съществувалите с десетилетия добри академични контакти с катедрата и се създадоха предпоставки за продължаване на университетското сътрудничество с новите поколения учени на тази водеща и със световна слава катедра (с над 160 души академичен състав), където се създава новото знание, науката и едни от най-добрите учебници по специалността. 

Снимки