Посещение на група от ВТУ в руски университети

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В рамките на програма „Еразъм+“ представители на ръководството на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ посетиха партньорски университети в гр. Москва, Русия. Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, проф. дтн инж. Петър Колев, проф. д-р инж. Красимир Кръстанов и гл.ас. д-р Нина Гергова посетиха Руския университет по транспорт (МИИТ) и Московския автомобилен и пътно-строителен държавен университет (МАДИ). Нашите колеги се запознаха с  новите академични ръководства на двата руски университета и обсъдиха перспективите за разширяване на сътрудничеството между образователните институции. По време на посещението си те проведоха срещи с декани на факултети и ръководители на катедри, както и изнесоха серия от лекции и презентации пред студенти и преподаватели от университетите домакини.

Снимки