Колеги от факултет “ТСТТ” на посещение в Университет „Гоце Делчев“, Македония

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В рамките на програма „Еразъм +“ представители от ВТУ „Т.Каблешков“ – доц.д-р инж. Красимир Кръстанов – декан на Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“, ст.преп. Весела Дякова – преподавател в катедра „Хуманитарни науки и чужди езици“, Валери Николов – “Организатор учебен процес” към катедра „ПТСМС“ и Веселина Сукалинска – “Технически изпълнител” към катедра „Транспортна техника“, посетиха в периода от 17.06 до 22.06.2018 г. Университет „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Р.Македония.
.

По време на визитата бе проведена среща с Еразъм координаторката Мартина Николовска и със зам.декана на Машиностроителния факултет – проф.д-р Мишко Цидров. Беше разгледана новата сграда на Ректората на университета, залата на Сената и част от научноизследователските лаборатории и учебни зали. Бе договорено да се работи съвместно по подготовка и бъдеща реализация на научноизследователски проекти, финансирани от ЕС, както и да се търси съвместно участие на двата университета като партньори в международни инициативи и конференции.

Доц. д-р инж. Красимир Кръстанов отправи официална покана към Декана на Машиностроителния факултет и членовете на академичния състав да участват в Международната научна конференция на Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ през месец септември т.г.

Снимки