Рейтингова система на висшите училища в България 2017

rating_2017

№ по ред Професионално направление Брой университети участвали в класацията

Място на ВТУ „Тодор Каблешков“

Точки
1. Архитектура, строителство и геодезия 8 3 54
2. Електротехника, електроника и автоматика 12 5 54
3. Комуникационна и компютърна техника 14 4 54
4. Машинно инженерство 11 5 51
5. Общо инженерство 14 4 52
6. Транспорт, корабоплаване и авиация 7 3 53
7. Икономика 26 7 50

http://rsvu.mon.bg

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки