Участие в международна конференция IТеО 2017

  • image
  • image
  • image

На 29 и 30 септември 2017 г. в Pan-European University “APEIRON”, Баня Лука, Босна и Херцеговина се проведе IX Международна научна конференция „Информационни технологии в електронното образование, информационната безопасност, приложната математика, икономиката и здравеопазването” – IТеО 2017, в която участваха и наши преподаватели. Проф. дтн Христо Христов, председател на Съвета на настоятелите на ВТУ „Т. Каблешков“ и проф. д-р Мария Христова изнесоха пленарен доклад на тема „Safety Critical Systems: taxonomy, scientific problems and some solutions“. Беше изнесен и доклад „Benchmarking in higher education – an effective approach to improving the quality of university activities“ с автори проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. д-р Мария Христова и д-р Нина Гергова. По време на конференцията се проведоха срещи с ръководството на Pan-European University (PEU) и бяха обсъдени възможности за установяване на сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и PEU.

Снимки