Участие на ВТУ на Европейския форум по Екоиновации

На 5 февруари 2018 г. в София Тех Парк се проведе 21-вият Европейски форум по Екоиновации и конференцията „Екоиновации за качество на въздуха“. Мероприятието се организирa от Министерство на околната среда и водите и Европейската комисия и е най-голямото публично събитие в рамките на Българското председателство на Съвета по околна среда на ЕС за 2018г.

От страна на ВТУ „Т. Каблешков“ участие във форума взеха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и доц. д-р инж. Миряна Ефтимова от кат. „Транспортна техника“. Те участваха в тематична дискусия за споделяне на опит и идеи в разработването и внедряването на ефективни нови технологии в областта на енергетиката, транспорта и селското стопанство с цел подобряване качеството на въздуха и намаляване на риска за човешкото здраве.

Снимки