Двадесет и пета международна научна конференция Trans&Motoauto`17

  • image
  • image
  • image
  • image

От 28.06 до 01.07.17 г. в гр. Бургас се проведе двадесет и петата международна научна конференция Trans&Motoauto`17. Като традиционен съорганизатор на тази конференция Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, представено от ректора – проф. д-р инж.- икон. Даниела Тодорова – член на програмния комитет и зам.- ректора Дхк проф. дтн Петър Колев-Председател на Международния програмен комитет, успяха да превърнат това събитие в ключово за транспортната общност в региона, даващо възможност за дискусия на приоритети и тенденции, споделяне на опит и добри практики и установяване на контакти. Доказателство за това е интереса към форума.Тази година на конференцията бяха представени 81 научни доклада на учени от 20 държави –  Австрия, Азербайджан, Армения, Беларус, България, Грузия, Естония, Казахстан, Китай, Латвия, Македония, Обединено Кралство, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Турция, Чешка република. На конференцията бяха представени и докладите на представителите от училището проф. дн. инж. Галина Чернева, проф. дн. инж. Николай Тончев и доц. дн. инж.Мариан Мутафчиев.

В рамките на конференцията проф. Тодорова получи покана за стартиране на проект за съвместно магистърско обучение от учебната 2018/ 2019 година между Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Кинстон университет, Обединено кралство, както и за частично обучение на докторанти от Tarbiat Modares University, Иран по определени дисциплини и курсове, в които преподавателите от нашия университет имат опит.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки