ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТСВ ЕАД

VTU-TSV-memorandum 3

На 8 юни 2022г. бе преподписан меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. Даниела Тодорова, зам. ректорите проф. Николай Георгиев и проф. Красимир Кръстанов и пом.ректорът проф. Руско Вълков.  Компанията бe представлявана от  изпълнителния директор инж. Иво Янакиев и зам.изпълнителния директор г-н Иван Омайски.

Основна цел на меморандума за сътрудничество е взаимното подпомагане в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компанията. Двете страни отново потвърдиха готовността си да работят съвместно като стратегически партньори, с цел преодоляване недостига на квалифицирани специалисти с висше образование в областта на железопътния транспорт.

Снимки